Hem > Kunskap > Innehåll

Arbetsprincip för handtork

May 27, 2017

Arbetsprincip för handtork

Infraröd reflektion

Sändaren levererar signalerna, när händerna befinner sig vid ett visst avstånd under handtorken, sänds reflekteras och tas emot av sändaren, börjar handtorken arbeta, i motsatt riktning, när vi ritar händerna, finns inget block på signalen från sändaränden, handtorken stoppar för att fungera. Fördelen med denna infraröda reflekterande teknik är att handtorken inte enkelt utförs av närliggande fluktuationsströmmen, men lätt att genomföras med starkt ljus, nuförtiden antar det mesta av handtorken denna sensing Principe, stora leverantörer är Panasonic, oryth, chimeida etc.

Elektromagnetisk induktion

Ledande objekt skapar mikroelektroniken vid rörelse runt induktansspolen; det tar tillbaka svag ström, en gång mottagning signalen att stimulera mikro elektrisk ström, handtorken börjar springa inom förinställd timer. Denna princip med fördel av anti-interferens men nackdel när den omringas för närvarande ändras ofta, är det inte heller tillåtet att använda andra handtorkar i samma elektriska ledning; annars måste de vara ömsesidiga påverka och förvirra i drift. På marknaden kan du hitta leverantörer German Power, MEILUO som producerar denna typ av handtork.