Hem > Kunskap > Innehåll

Vad är handtorkar?

May 31, 2018
Hand Dryer For Bathroom

Moderna handtorkar är avancerade och idealiska sanitetsrengöringsapparater och utrustning. När du tvätter händerna, lägg händerna under luftuttaget på den automatiska handtorken. Den automatiska handtorken skickar automatiskt en bekväm varmluft, låt händerna snabbt blöta och när du lämnar handtorken. Vid den tiden stänger den automatiskt vinden och stänger av. Det kan uppfylla kravet på att handdukar inte torkar ut vatten på händerna och förhindrar korskontaminering av sjukdomar. Auto-sensing höghastighets handtorkare är avancerad och idealisk sanitär utrustning för livsmedelsproducerande företag och kan ge rena, hygieniska, säkra och icke-förorenande torra händer. När du tvätter händerna, lägg händerna under luftuttaget på den automatiska induktionshögtalaren. Den automatiska handtorken skickar automatiskt ut höghastighets varmluft, snabbt torkar händerna snabbt, och när handen lämnar torkmaskinens mun kommer den automatiskt att sluta fungera och nå snabb torkning. Hand- och hygienkrav för att förhindra bakteriell korsinfektion.