Hem > Kunskap > Innehåll

Vilka är vanliga fel på handtorkaren?

Jan 09, 2020

Symptom 1: Lägg handen i varmluftsutloppet, ingen varm luft kommer att blåsa ut, bara kall luft kommer att blåsa ut.

Analys och översyn: De verkliga ritrelaterade kretsarna visas i figur 1. Om den kalla vinden blåser ut betyder det att fläktmotorn fungerar och den infraröda detekterings- och styrkretsen är normal. Endast kall luft indikerar att värmaren är öppen eller att ledningarna är lös. Efter inspektionen är värmeledningarna lös. Efter återanslutning blåser varm luft ut och felet åtgärdas.

Symptom 2: Efter påslagning. Handen har inte placerats på varmluftsuttaget. Varm luft blåser ut ur kontroll.

Analys och översyn: Efter utredning finns det ingen uppdelning av tyristorn. Det misstänks att fotokopplaren ③, ④ intern fotoresistor läcker. Efter byte av fotokopplare återgår arbetet till det normala och felet tas bort.

Symptom 3: När du lägger handen i varmluftsutloppet blåser ingen varm luft ut.

Analys och underhåll: kontrollera att fläkten och värmaren är normala, mät att tyristornätet inte har någon triggspänning, ett mått på att c-polen på styrtransistorn VI har en rektangulär vågssignalutgång, misstänker att fotokopplaren är defekt och använd en multimeter Rxl0 för att blockera och testa fotokopplaren. ④ Framåt- och bakåtmotståndet mellan fötterna är oändliga. Normalt bör framåtmotståndsvärdet vara flera meter och det motsatta värdet är oändligt. Det fastställs att den interna fototransistorn är öppen, vilket resulterar i att tyristorporten inte mottar avtryckningsspänningen. Det kan inte ledas. Efter byte av fotokopplare korrigeras felet.