Hem > Kunskap > Innehåll

Hur man installerar automatisk tvålpump?

Apr 10, 2020

Den automatiska tvålautomatenheten

1. Välj en lämplig position, borra ett bottenhål i betongväggen med en slagborr och fäst sedan metallramen på väggen med skruvar.

2. Fäst kontrollboxen på metallramen med skruvar och placera sedan tvåldoserlådan på metallramen. (Observera: Bekräfta det vertikala avståndet mellan tvålpumpens mun och botten av metallramen, så att vätskan inte tappas ut)

Hur man installerar den automatiska tvålpump? Installationsmetoden och stegen i den automatiska tvålpumpen.png

3. Välj en lämplig position på bordet, gör ett cirkulärt hål med en diameter på 25mm, och sedan installera kranen. (Uppmärksamhet: Avkänning gapet mellan tvålpumpen och kranen för att undvika problem; mitten av det runda hålet är separerat från kanten av diskbänken för att säkerställa att tvålpumpen rester kan droppa i diskbänken)

4. Montera först klämman på tvålpumpens rör och kläm först fast den med klämman.

5. Koppla växelpumpens motortråd, induktionshuvudkabel och nätsladd till kontrollboxen enligt bilden.

6. Kontrollera om strömförsörjningen kan anslutas, dra ut adapterkontakten ur eluttaget helt.

7. Kontrollera om tvålpumpsröret är helt anslutet.

8. Kontrollera om hjulpumpens motorkabel och sensorhuvudkabeln är helt anslutna.