Hem > Kunskap > Innehåll

Lätt på problemet plug Tvåldispenser

Dec 03, 2016

Först öppna Tvåldispenser locket och sedan ta bort pumpen från basen. Om det finns anyother objekt i TVÅLEN från behållaren, sedan separeras och bort theobject. Tvinga inte någon rivning eller nedmontering pumptrycket.

Andra, fyller varmvattenberedare, sjunka, placeras på pumpen komponenter. Blöt i några minuter pumpen.

Tredje, använda en skrubb borste eller tandborste för att skrubba pumpen, i synnerhet på kopplingspunkten och pumptrycket. Detta tar bort eventuella tvålrester.

Fyrana, från kranen spola varmvatten pumpen genom ett sugrör.

Fem, montera pumpen toppen, och installera in i behållaren.

Sex testa pumpen topp, se om du kan göra TVÅL och varmt vatten genom.

Sju, Använd ett gem för att rengöra pumptrycket. Räta gemet och demonterar det genom sugrör. Användning tvålrester bort från pumptrycket.

Åtta, genom spolning pumphuvudet från ledande en hel del varmt vatten för att ta bort kvarvarande rester.

IX, Skölj alla komponenter, samt TVÅL från behållaren.

Tio, Fyll behållaren med TVÅL och montera den pump, pumptrycket och installera om.