Hem > Kunskap > Innehåll

Körstyrenhet för automatisk tvålutmatare

Apr 13, 2020

Drivregleranordningen i den automatiska tvålutmataren innefattar en mikroprocessor, en motor och en transmissionsmekanism. Växelmekanismen inkluderar en växelkolonn, ett stort växel och ett glidstöd. Den inkluderar också en vertikalt fixerad platta, och motorn är placerad i ett fast läge. Plåtens A-sida, dess roterande axel passerar genom den fasta plattan, växelkolonnen är ansluten till motorns roterande axel på B-sidan av den fasta plattan, den stora växeln är anordnad på B-sidan av den fasta plattan och är belägen under växelkolonnen, den stora växelytan är inte i mitten. En transmissionsaxel är anordnad, och glidstödet är fast förbundet med ett pumphuvud för urladdningspumpen. En rygg är anordnad på baksidan av den stora växeln, och en mikroomkopplare är anordnad på B-sidan av den fasta plattan. Chefen kan röra vid mikroomkopplaren under rotationen av den stora växeln och kontrollera mikrobrytaren för att mata ut stoppsignalen till mikroprocessorn.

Styranordningen för den induktiva automatiska tvålutmataren innefattar huvudsakligen en mikroprocessor, en motordriven och styrd av mikroprocessorn och en överföringsmekanism som driver den hydrauliska kastanjrörelsen under motorens styrning. Långvarig användning kan lätt orsaka kastanjskador. Syftet är en körkontrollanordning för automatiska tvålutdelare med stabil och pålitlig drift. Innefattande en mikroprocessor, en motor och en överföringsmekanism innefattar transmissionsmekanismen en växelkolonn, ett stort växel och ett glidstöd förbundet med motorens roterande axel; den inkluderar också en vertikalt anordnad fixerad platta, och motorn är belägen vid den fasta plattans A på sidan, den roterande axeln passerar genom den fasta plattan, växelkolonnen är ansluten till motorns roterande axel på B-sidan Den stora växeln är anordnad under växelkolonnen, och växellådan är anordnad på den stora växels icke-mittyta. Den är ansluten till glidstödet för att driva glidstödet att röra sig upp och ner. En bas är anordnad på baksidan av den stora växeln, och en mikroomkopplare är anordnad på B-sidan av den fasta plattan för att styra mikrobrytaren för att avge en stoppsignal.